Členovci - pavoukovci - korýši

Publikoval Vít Beran
Datum 8.4.2019
Členovci - pavoukovci - korýši

materiály a informace k tématu 

 

 

Informační zdroje:

Opora v učebnici strana 66 až 73, vyplň i listy v pracovním šešitě na strabě 29 a 30. 
Můžete čerpat i na stránce: Biomach, výpisky z biologie - Členovci

Členovci

Výukový pořad Členovci je určen pro žáky základních škol a studenty středních škol a učilišt. Pořad rozdělený do tematických kapitol: LOV A POZOROVÁNÍ - ŽIVOT S ČLENOVCI - OCHRANA A CHOVY - VYCHÁZKY ZA ČLENOVCI - ŽIVOTNÍ STRATEGIE 

DVD si klade za cíl seznámit studenty s říší členovců tak, jak to učebnice neumožňují. Z pěti filmů se lze naučit, jak členovce lovit a pozorovat i jak je chránit a chovat; dozvědět se, jak členovci některé lidské profese inspirují a jiným zase škodí, a také zjistit mnoho zajímavých detailů z jejich životních strategií. Jednotlivé filmy jsou dále strukturovány na menší celky, které je možné využít jako kratší projekce ke konkrétním tématům.

Záběry byly natáčeny po celé České republice v průběhu let 2007-2008. Komentář byl konzultován s řadou odborníků z vědeckých a akademických pracovišť, mimo jiné Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Entomologického ústavu ČAV v Českých Budějovicích a Muzea Vysočiny Jihlava.

LOV A POZOROVÁNÍ ČLENOVCŮ

Výběr kapitoly: Lov - Pozorování

Film je tvořen částmi Lov a Pozorování. Průvodce zoolog Roman Zajíček předvádí jednotlivé metody odchytu členovců, radí, jak členovce pozorovat, kde je nalézt, jak je nalákat či jak je fotit… Délka pořadu 25 minut.

ŽIVOT S ČLENOVCI

Výběr kapitoly: Profesní život - Nepříjemní členovci

Film se skládá z částí Profesní život s členovci a Nepříjemní členovci. Pojednává o tom, jak členovce chránit, proč a jak je chovat, jaký je profesní život s členovci pro entomologa, lesníka či zemědělce, k čemu jsou členovci kriminalistům, jak škodí v muzeu, jací jsou členovci jako parazité a přenašeči a jak se jim dá čelit… Délka pořadu 31 minut.

OCHRANA A CHOVY ČLENOVCŮ

Výběr kapitoly: Ochrana - Chovy

Film zahrnuje části Ochrana a Chovy. Seznamuje s principy ochrany, ochranou mravenců, ságy, páchníků, s chovem raků, jasoňů, čmeláků, včel… Délka pořadu 27 minut.

VYCHÁZKY ZA ČLENOVCI

Výběr kapitoly: Vycházka první - Vycházka druhá - Vycházka třetí

Film obsahuje tři části: Z údolí na vrchol hor. Z města do lesa a Za dazulí, majkou a mravkolvem. S malířem Liborem Vojkůvkou a jeho synem Tomášem projdeme různými biotopy, na nichž se setkáme s rozmanitými členovci. Délka pořadu 44 minut.

ŽIVOTNÍ STRATEGIE ČLENOVCŮ

Výběr kapitoly: Pestrost barev a tvarů - Obranné strategie - Komunikace, rozmnožovací strategie

Film nabízí části Pestrost barev a tvarů, Obranné strategie a Komunikace, rozmnožovací strategie. Délka pořadu 34 minut.

Úkol: V dvojici připravte pozvánku / anotaci na zvolenou část DVD s názvem "Členovci"

LOV A POZOROVÁNÍ ČLENOVCŮ
1 - Lov – Antonín Marc, Tomáš Běhunek
2 - Pozorování - Natálie Dományová, Renata Dražková
ŽIVOT S ČLENOVCI
3 - Profesní život – Václav Česenek, Gabriel Luke Webster, Robert Navrátil
4 - Nepříjemní členovci - Lukáš Posselt, Nikita Litvinov
OCHRANA A CHOVY ČLENOVCŮ
5 - Ochrana – Tadeáš Augustýn, Adam Ragač
6 - Chovy - Alisa Bykova, Alena Pecková
VYCHÁZKY ZA ČLENOVCI
7 - Vycházka první – Denis Voličev, Lukáš Janků
8 - Vycházka druhá – Eva Křtěnová, Klaudie Klára Kusová
9 - Vycházka třetí – Adam Janoušek, David Hugo Nezkusil
ŽIVOTNÍ STRATEGIE ČLENOVCŮ
10 - Pestrost barev a tvarů – Monika Čeřovská, Tereza Golštajnová
11 - Obranné strategie – David Hampl, Tommy Vu
12 - Komunikace, rozmnožovací strategie – Jakub Pokorný, Ondřej Pudil

Videa:

Členovci - http://www.skyfilm.cz/clenovci/

členovci - YouTube - https://www.youtube.com/playlist?list=PLakn4SSd2XCR73Ip6HIUkFp2qFFew3JNu

největší hmyz - https://www.youtube.com/watch?v=P0iZxJ9RUTg&ab_channel=JetoFakt
Havěť kolem nás - https://www.youtube.com/watch?v=eJJvvaVLLmw&ab_channel=DokumentyCZDokument