9. týden "včela"

Publikoval Tereza Doudová
Datum 10.5.2020
9. týden "včela"

Naše práce pro týden od 11. do 15. května.

V minulém týdnu jste měli úkol dobrovolný. Někteří z vás poslali fotografie hmyzu vytvořeného z přírodních materiálů. Pracovali s fantazií a moc se práce vydařily.

V příštím týdnu se zaměříme na skupinu hmyzu, kterým říkáme blanokřídlí. O tomto hmyzu máte informace v učebnici na straně 99. Nejznámějším zástupcem je včela medonosná, ke které máte přiložený text.

Podle svého uvážení si vyberte jednoho zástupce kromě včely. Nastudujte informace i z jiného zdroje než je učebnice.

 

Informace pak využijte při psaní RAFTu.

R - role, ve které se nacházíte – jste redaktor dětského odborného časopisu

A - adresátem, pro kterého píšete, jsou žáci II. stupně ZŠ

F – forma – píšete odborný článek

T – téma, které si zvolíte (zástupce blanokřídlého hmyzu, ne včelu)

 

Pište na počítači a práce mi zasílejte. Jsem zvědavá, kolik je mezi vámi nadějných redaktorů J.

 

Eva

Soubory ke stažení