Výtrusné rostliny

Publikoval Vít Beran
Datum 13.3.2020
Výtrusné rostliny

Výtrusné rostliny (Sporophyta), dříve nazývané též tajnosnubné rostliny (Cryptogamae), jsou rostliny nevytvářející květy, plody ani semena, rozmnožující se pomocí výtrusů. Jedná se o víceméně umělou skupinu bez systematického opodstatnění, a proto se dnes termín výtrusné rostliny používá jen zřídka.

Cvičení a videa k opakování a procvičení - Soubory ke stažení

Přechod rostlin na souš – Mechorosty – Plavuně, přesličky – Kapradiny – opora

Podpora v učebnici strana 58 až 65. Pracovní sešit strana 36 a 39 a ve Škole s nadhledem procvičuj: Přechod rostlin na soušMechorosty + Stavba těla a rozmnožování mechů – Plavuně, přesličky   – Kapradiny + Rozmnožování kapradin.

A test je zde: Výtrusné rostliny – test (skolasnadhledem.cz)

Opora: učebnice a pracovní sešit – pročtěte si v učebnici stránky týkající se ptáků a nezapomeňte si doplnit úkoly v pracovním sešitu opět u stránek, které se týkají ptáků. Vše Vám pomůže k přípravě na poznávačku a prověření toho, jak zvládáte charakterizovat jednotlivé výtrusných rostlin a poznáte jejich zástupce. Čeká nás mnoho pozorování.

Cvičení a videa k opakování a procvičení

Pro opakování Vám posílám odkazy na některé zajímavé prezentace a videa, které si, prosím, prohlédněte: mechorosty, kapradiny, přesličky a plavuně v pravěku a růst kapradiny časosběr. Pro zopakování ještě něco k dýchání a fotosyntéze.

----------------------------------------------------------------------------------------

Zadání úkolu na první týden: Výtrusné rostliny – mechy, plavuně, přesličky a kapradiny

Úkol - Soubor ke stažení - přečti si text s názvem: kapradiny-text.docx a vyplň v počítači pracovní list (formát docx): kapradiny-tvrzeni.docx a vyplněný zašli ke kontrole a ohodnocení.

Úkoly odevzdejte do pátku 27. března 2020 16:00 hodin.

Zadání úkolu na další hodinu – Výtrusné rostliny – mechorosty

Úkol 1

- Přečti si text v učebnici (str. 59 až 61) a vyplň list v pracovním sešitu (str. 32) – pročti si v učebnici stránky týkající se přechodu rostlin na souš a mechorostů a nezapomeň si doplnit úkoly v pracovním sešitu opět u stránek, které se týkají mechorostů. Nauč se charakterizovat jednotlivé druhy mechorostů a popsat jejich životní cyklus. 

vyplněný pracovní list z pracovního sešitu (str. 28) zašli ke kontrole a ohodnocení. Pokud nemáš skener, tak použij fotoaparát nebo mobil.

Úkol 2 - Soubor ke stažení

- vyplň v počítači pod textem připojený pracovní list (formát docx): mechorosty.docx a vyplněný zašli ke kontrole a ohodnocení. Úkoly odevzdejte do pátku 20. března 2020 16:00 hodin.

Soubory ke stažení