Strunatci - struna, nebo páteř?

Publikoval Vít Beran
Datum 14.9.2021
Strunatci - struna, nebo páteř?

Strunatci jsou kmen druhoústých živočichů, který zahrnuje obratlovce a několik blízce příbuzných skupin bezobratlých. Jsou dvoustranně souměrní, v některém období svého života mají strunu hřbetní, nervovou trubici, žaberní štěrbiny, endostyl a svalnatou ocasní část až za řitním otvorem. Přitom platí, že nervová trubice je na hřbetní straně, struna hřbetní probíhá centrálně a srdce je umístěno na břišní straně.

Strunatci - opora

Podpora v učebnici strana 8 až 10. Pracovní sešit strana 6 a 7 a ve Škole s nadhledem procvičuj: Strunatci: 481 006; Kruhoústí: 481 007. Navazující cvičení: Kruhoústí, paryby - Paryby - Témata: Kruhoústí, paryby - Ryby

Biomach, výpisky z biologie - Biomach.cz - Strunatci - Strunatci (Chordata) (frasma.cz)

Strunatci:

Prvoústí (Protostomia) jsou skupina bilaterií, jejichž prvoústa nezanikají, ale slouží jakožto ústa. Je charakterizována jako pododdělení, respektive jako skupina kmenů. Jelikož jde o skupinu značně heterogenní, v mnoha moderních systémech byla rozdělena na vícero jiných. Dnes je zřejmé její rozdělení do dvou skupin: Ecdysozoa (členovci a „kulatí červi“) a Lophotrochozoa (kroužkovci a měkkýši). Dřive byla jako třetí skupina uváděna Platyzoa ("ploší červi").

Loděnka hlubinná

Druhoústí (Deuterostomia) představují skupinu trojlistých živočichů (oddělení, kmen), u nichž zanikají prvoústa a definitivní ústa se prolamují na opačném konci zárodku. Náleží k nim kmeny ostnokožci, polostrunatci a strunatci a primitivní skupina mlžojedů (Xenoturbellida). Bazální skupinou druhoústých jsou pravděpodobně strunatci; polostrunatci a ostnokožci jsou spojováni do skupiny Ambulacraria, která je sesterskou skupinou mlžojedů. V některých starších systémech se k druhoústým řadí i ploutvenky (Chaetognatha) a jiné skupiny prvoústých.

Sumýš

Trojlistí (zřídka trojlupenovití, vědecky Bilateria = Triblastica = Triploblastica) je velká skupina vývojově nejvyspělejších mnohobuněčných živočichů, která zahrnuje i obratlovce. Jde o skupinu stojící částečně mimo klasické taxonomické kategorie. V současné době nejpoužívanější označení Bilateria je odvozené od dvojstranné tělní symetrie. Mezi jejich další základní vlastnosti, které je odlišují od dvojlistých, patří přítomnost třetího zárodečného „listu“ (vedle ektodermu a entodermu mají i mezoderm, ze kterého vzniká např. svalovina) a nervová soustava s nervovými uzlinami (ganglii). Mají také schizocoel, což je nepravá tělní dutina vyplněná parenchymem. Tělní míza prostupuje skulinami parenchymu.

Strunatci/Obratlovci

Pro větší názornost:

Sumky

https://cz.depositphotos.com/stock-footage/strunatci-chordata.html

Salpy

https://che.guruanimal.ru/hmyz/7600-salps-a-ohnivky.html
https://www.youtube.com/watch?v=-Jooz4gz264

Kopinatec plžovitý

https://www.youtube.com/watch?v=uO6w1Aer4js
https://www.youtube.com/watch?v=lVdcF-UgklE
https://www.youtube.com/watch?v=I_EaKsk-Sak
https://www.google.com/search?q=kopinatec+pl%C5%BEovit%C3%BD&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjUiL_TudbkAhWKTsAKHT68B-YQsAR6BAgDEAE&biw=1920&bih=920