Jarní aspekt

Publikoval Vít Beran
Datum 13.3.2020
Jarní aspekt

Úkol: Vyraž s fotoaparátem (může být i mobil) do přírody (např. do Kunratického lesa) a vyfoť co nejvíce kvetoucích rostlin a kvetoucích keřů nebo jen s pupeny.
Tyto snímky umísti do prezentace a okomentuj (kde?, co je to za druh?, jaké jsou podmínky…).
Z okomentovaných snímků vytvoř prezentaci ppt. a pošli svým učitelům na mail: jan.mazurek@zskunratice.cz nebo vit.beran@zskunratice.cz nejpozději do 30.března 2020 12:00 hodin.
Kritéria hodnocení: 
1) vlastní fotografie;
2) u každé fotografie je správný popis snímku (kde?, co je to za druh?, jaké jsou podmínky…);
3) dodržení termínu odevzdání.

Jaro je když…

„Důkazy“ přicházejícího jara mohou být různé. Konec zminího období charakterizuje třeba to, že ze sídliště zmizely vrány, pro meteorologa a klimatologa, stejně tak jako pro turistu či „pohoráře“ to bude křivka stoupajících teplot spojená s jeho chozením po horách, zatímco pro pro botanika je jasným důkazem ze země vyrážející záplava květů, které relativně brzy zmizí. 

Jarní aspekt

Samotný terminus technicus „jarní aspekt“ naznačuje, že bude mít cosi společného s dobou kolem 21. března, kdy „oficiálně“ přichází jaro do krajiny i kalendářů. V té době už teploty jsou na většině míst české kotliny dostatečně vysoko, aby nehrozilo přemrznutí rostlin náhlými nočními mrazíky a skrz koruny dosud neolistěných stromů dopadá dostatek slunečního světla, aby probralo letargické rostliny k životu. Teplo a světlo – dva ze tří hlavních faktorů jsou známy. Ten třetí není na první pohled tak zřetelný.

Jarním aspekt je tedy období jara, kdy vykvétá porost světlomilných rostlin, před tím než vyraší listy stromů a keřů. Aspekt přichází po zimním období v době, kdy je v přírodě dostatek tepla, světla a vlhkosti[1] pro jarní kvetoucí rostliny. Mezi nejznámější kvetoucí rostliny tohoto období patří bledule jarnísněženka podsněžníkorsej jarníkřivatec žlutýptačinec velkokvětýplicník lékařskýviolka lesnídymnivka dutáprvosenka vyšší a sasanka hajní.

Rostliny jarního aspektu