Zachycení chování zvířete v různých životních situacích

Publikoval Vít Beran, Jakub Holec
Datum 2.11.2020
Zachycení chování zvířete v různých životních situacích

Nepropásněte výtečnou příležitost zachytit obratlovce, třeba i v neobratných nebo životně zajímavých nebo důležitých situacích. Účast všech zapojených a nejvýstižnější foto s popisem pozorovatelného a vyhodnotitelného chování zvířat oceníme.

Dlouhodobý dobrovolný úkol pro zvídavé pozorovatele VIII.ABC

V následujících 14 dnech, do 23.11.2020, zachytit zvířata v různých životních situacích. To znamená pořídit 4 až 5 fotografií, ze kterých bude patrné různé a pozorovatelné a vyhodnotitelné chování zvířat pro nás lidi nebo i pro další živočichy. Fotografie umístěte do zadání v Microsoft Teams.

Kde můžeme pozorovat

Na kraji Kunratického lesa u IKEMu můžete potkat muflony, v Kunratickém lese u krále Václava daňky, v Šeberově v ohradách jeleny, daňky a ovce. Jinak se nabízí i domácí mazlíčci, psy na procházce se svými chovateli, pozorování volně žijících zvířat z posedu...

Domácí úkol využijeme při dalších hodinách přírodopisu, kdy se budeme zabývat chováním zvířat - ETOLIGIÍ.

Práce s videem

Aktivita představuje kroky, které vědci sledují při studiu chování zvířat. Etologie začíná pozorováním zvířat a studuje jejich chování, následně se formuluje popis jejich činnosti. Pozorované chování zvažujeme z hlediska jejich důsledků pro zvíře, jeho přežívání, rozmnožování a z hlediska toho, jak k danému chování dochází – jestli je instinktivní a automatické, nebo naučené a úmyslné.

Příloha:

(čmelák a květ česneku) (skokan hnědý, pohyb ve skupině, skřehotání) (ježek, zvuky) (zmije obecná, obrana)
(kos černý, zpěv) (kos černý, krmení mláďat) (drozd, plži a ulity) (vlk, strategie lovu)
(šimpanz, krmení)  (šimpanz, stavba hnízda na stromě) Zdroj: Studium chování zvířat - Royal Society of Biology

Rozšíření - domácí miniprojekt (práce s připraveným pracovním listem): ... připravujeme ...

  1. Vyberte si zvíře, které můžete snadno pozorovat. Může to být rodinný mazlíček, vybraný zahradní pták nebo zvíře ze zoo s využitím on-line kamery.
  2. Vyberte denní dobu nebo aktivitu, jako je doba krmení, kdy budete několik dní pozorně sledovat chování zvířete.
  3. Po pevně stanovenou dobu (přibližně 10–15 minut) pozorujte a zaznamenávejte různé projevy chování zvířete: jak se pohybuje, jak drží své tělo, jaký zvuk vydává atd.
  4. Přemýšlejte o možných důsledcích chování pro zvíře z hlediska jeho přežívání a rozmnožování.
  5. Rozhodněte se, zda si myslíte, že chování je instinktivní a automatické, nebo naučené a záměrné, nebo zda se nemůžete rozhodnout. Vysvětlete své myšlení.

Soubory ke stažení