Opakujeme příroďák sedmičky

Publikoval Vít Beran
Datum 7.9.2020
Opakujeme příroďák sedmičky

Ahoj osmáci, vítejte po prázdninách. 

Procvičte si ...

Pracovní list jsi dostal/a v hodině v úterý 6.9.2022 (VIII.C), případně je ke stažení na webu – Opakujeme příroďák sedmičky: ZOOLOGIE + ulohy-zoo.docx BOTANIKA + botanika-opakovani.doc. Chceš-li první hodnocení z přírodopisu v tomto školním roce, tak po vyplnění vyfoť nebo oskenuj a zavěs do Microsoft Teams podle třídy do týmu Přírodopis VIII.A, B nebo C. Těšíme se na to, že vyzkoušíte propojení v Microsoft Teams a prokážete co si pamatujete, či jste schopni zjistit. Termín odevzdání je nejpozději v pondělí 12.9.2022 (VIII.C). 
Díky. Vít Beran a Petr Holub

Škola s nadhledem – Cvičení a videa k opakování a procvičení

Vyzkoušejte OnLine cvičení ve ŠKOLE S NADHLEDEM -  https://www.skolasnadhledem.cz/ - stačí zadat příslušný šestimístný kód: 
  • Zoologie - 538 005,
  • Botanika - 538 006,
 

HODNOCENÍ přírodopisných znalostí a dovedností ve ŠloleOnLine:

Rozumí / ovládá výborně – splněno vše správně – SPLNIL/A VÝTEČNĚ: 1;
Rozumí a používá – splněno s drobnými nepřesnostmi nebo něco málo chybělo – SPLNIL/A: 1- až 2-;
Nerozumí – neodevzdal/a – nesplnil/a více úkolů – NESPLNIL/A: prázdné okénko a slovní komentář.
ČÍSLICE NEJSOU ZNÁMKOU! Hodnocení je komentováno nebo poskytnuta zpětná vazba.

Všechny úkoly odevzdávejte do zadání v Microsoft Teams do přírodopisného týmu své třídy PŘÍRODOPIS VIII.A, B nebo C - jednotlivé odevzdané práce jsou zde hodnoceny s využitím kriteriálního nebo slovního hodnocení.