Etologie

Publikoval Jakub Holec, Vít Beran
Datum 28.9.2021
Etologie

Etologie je věda, která studuje chování živočichů. Vychází především z poznatků ekologie a zoologie.

Etologie je věda, která studuje chování živočichů. Vychází především z poznatků ekologie a zoologie.

Etologie začíná pozorováním zvířat a jejich chování, poté jde o formulaci popisu jejich činnosti. Pozorované chování zvažujeme z hlediska jejich důsledků pro zvíře, jeho přežívání, rozmnožování a z hlediska toho, jak k danému chování dochází – jestli je instinktivní a automatické, nebo naučené a úmyslné.

 1. https://www.youtube.com/watch?v=5sQ08fy0z0k (čmelák a květ česneku)
 2. https://www.youtube.com/watch?v=ZGffZtOfaXk (skokan hnědý, pohyb ve skupině, skřehotání)
 3. https://youtu.be/a7m76PZ_ZZY (chřěstýš západní, obrana)
 4. https://youtu.be/TmIQTqFQSG4 (špaček, hejno)
 5. https://www.youtube.com/watch?v=luWhmmNSAZo (kos černý, zpěv)
 6. https://www.youtube.com/watch?v=qWV5nkfBqK8 (kos černý, krmení mláďat)
 7. https://www.youtube.com/watch?v=oliRAgWgTpQ (drozd, plži a ulity)
 8. https://youtu.be/Wjtb7XMZlgY (gepard, lov a mláďata)
 9. https://youtu.be/el8b5hJe5Rk (šimpanz, stavba hnízda na stromě)
 10. https://www.youtube.com/watch?v=lH6TqJbG5tw (šimpanz, krmení)

Jak se podařilo zachytit chování zvířete v různých životních situacích Vám - klikněte ZDE

Výzkumný miniprojekt z etologie

Cíle:

 • pozorovat chování jednoho konkrétního zvířete a na základě toho zaznamenat jeho chování v konkrétních situacích
 • zhodnotit, jaký vliv může mít pozorované chování zvířete na jeho život a celkové prospívání

Výzkum:

 1. Vyberte si zvíře, které chcete pozorovat. Může to být váš vlastní mazlíček nebo zvíře, které často vidíte ve své zahradě, například pták. Může to být i zvíře, kterého budete pozorovat pomocí on-line kamery (viz níže - Webové kamery).
 2. Rozhodněte se, v kterou denní dobu budete zvíře pozorovat (vyberte časový úsek dlouhý 10–15 minut).
 3. V daném čase pozorujte zvíře po několik dní, zaznamenávejte informace o jeho chování. (včetně vydávaných zvuků). Záznam si můžete dělat písemně, náčrtky, pomocí fotografií nebo videa.
 4. Stručně popište různé způsoby chování, které jste pozorovali. Pokud je to možné, poznamenejte si cokoliv, co u zvířete může spouštět dané chování a jak na to zvíře reaguje (co je výsledkem). Využijte přiložený záznamový list (Záznamový_list_pozorování.docx).

Webové kamery:

Soubory ke stažení