8. A+C Zadání úkolů na týden 24.4. - 1.5. 2020

Publikoval Jan Mazůrek
Datum 24.4.2020
8. A+C Zadání úkolů na týden  24.4. - 1.5. 2020

Milí osmáci,

už jsme se zabývali tím, co jíte, kolik toho jíte a jak vám prospívá to, co jíte. 

Pro zopakování koukněte na toto video o přeměně látek

Nyní se zaměříme na to, co se děje s tím, co jíte...

videa na které je dobré se podívat:

žaludek a střeva

játra

 

Váš úkol k odevzdání:

Napište "slohovou práci" (může to být: volné psaní, příběh, cestopis, reportáž, popis, komiks)

téma: Cesta sousta 

rozsah: max. 2 stránky A4, minimálně je jedno, ale musí tam být...)

Cesta sousta trávicí soustavou přes všechny části TS a v každé co se se soustem děje a proč a jak to tam vypadá? Takže ústa až konečník, sousto na lžíci až ... (však víte). 

Zadání zní jednoduše, ale není to tak jednoduché, budete muset asi nahlédnout i do učebnice.

Pozn: Sousto na své cestě má minimálně 7 zastavení.

Posílejte ve Wordu

Odevzdávejte do pátku 1.5. 22:00 na výhradně na Teams 8.A Přírodopis a 8.C Přírodopis