Přírodopis 9

Publikoval Vít Beran
Datum 4.7.2019
Přírodopis 9

Učebnice pro 9. ročník je zaměřena na poznávání neživé přírody. Seznamuje žáka s hlavními skupinami minerálů, objasňuje jim vznik hornin, vysvětluje geologické procesy, prostřednictvím kterých vznikají na zemském povrchu rozmanité útvary. Seznamuje je ho s možnostmi využití minerálů a hornin. Samostatní kapitola se věnuje nejen geologické historii Země, ale též vývoji života na ní. Učebnici uzavírá kapitola o geologické stavbě našeho území. Kvůli lepší názornosti a přehlednosti jsou některé oblasti pojaty jako regionálně geologické jednotky, jiné jako geografické celky, dohromady však poskytují stručný přehled o geologické stavbě celé České republiky.

Učebnice zahrnuje následující tematické celky:

 • Opakování
 • Geologie - věda o Zemi
 • Minerály a horniny
 • Stavba Země
 • Vnitřní geologické děje
 • Vnější geologické děje
 • Modrá planeta
 • Přírodní zdroje
 • Expedice do historie Země
 • Geologická mapa ČR
 • Co dokáže příroda

Využijte připravený časově tematický plán pro Přírodopis 9, který je ve formátu MS Word. Můžete si ho uložit do svého počítače a dle potřeby upravit nebo doplnit.
Přehled očekávaných výstupů a klíčových kompetencí dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, které pokrývá učebnice Přírodopis 9 pro ZŠ a VG.

Zdroj: www.fraus.cz

Nerozumíte některým slovům? Otevřete SLOVNÍČEK