Eroze a zvětrávání

Publikoval Jakub Holec
Datum 2.3.2022
Eroze a zvětrávání

Eroze a zvětrávání působí neustálé změny zemského povrchu. Působením vody, ledovců a větru dochází k rozrušování hornin a následnému přemísťování rozrušených částí hornin.

1. VH - ÚVOD DO EROZE A ZVĚTRÁVÁNÍ

 • Jak se mění zemský povrch?
 • Jaké děje se podílejí na změnách zemského povrchu?

Tyto otázky jsme řešili v interaktivní prezentaci Nearpod.

 

2. a 3. VH - ČINNOST VODY, LEDOVCE A VĚTRU

Blíží se Týden Země a v rámci jeho příprav se budeme zabývat změnami na zemském povrchu působené vlivem eroze. Z přírodních dějů se nejvíce na změnách povrchu uplatňuje:

 1. činnost vody;
 2. činnost ledovce;
 3. činnost větru.

ÚKOL: Ve dvojici si vybereme jedno z výše uvedených témat a zpracujeme pro něj ENCYKLOPEDICKOU STRÁNKU. Taková stránka bude obsahovat vše, co je součástí každé encyklopedie.

 • jména autorů
 • představení tématu (anotace) v souvislých větách
 • názorné obrázky a ilustrace k tématu (barevné, vysoké rozlišení) a popisy obrázků (co je na obrázcích vyobrazeno)
 • možné přesahy, tedy čím je téma zajímavé (3D model, animace, schéma ukazující širší souvislosti apod.)
 • použité zdroje (citace minimálně 3 zdrojů informací)

Formát A3:

 • varianta 1: ručně psaná stránka s doplněním tištěných obrázků
 • varianta 2: digitální stránka (Canva, Microsoft Publisher, Microsoft Word,...) 

Vytvořené encyklopedické stránky vkládejte do připravené SLOŽKY v Teams ,,Encyklopedické stránky".