V květnu hostíme děti z Vídně a oni nás na podzim

Publikoval Vít Beran
Datum 1.6.2019
V květnu hostíme děti z Vídně a oni nás na podzim

Projekt žákovské výměny s partnerskou školou Brückenschule ve Vídni pokračuje. První výměnný týden proběhne od 13. do 17. května 2019 a recipročně pojedou od 21. do 25. října 2019 žáci z Kunratic do vídeňských rodin. Kdo se chcete zapojit? Přednostně je projekt určen pro žáky sedmých a osmých tříd. Zažijte radost z cestování, poznejte nové kamarády a získejte nové zkušeností při objevování.

Do Prahy by rádo přijelo více vídeňských dětí. Prosíme, zapojte se do projektu a nabídněte ubytování. Zdokonalíte se třeba i němčině nebo angličtině. Děkujeme.

Popis projektu

  • Projektu se mohou účastnit žáci sedmých a osmých tříd v roce 2018/19, a to jak ze školy v Kunraticích, tak ve Vídni.
  • Zájemci se zúčastní výměnného pobytu v rodinách. Primárně hledáme zájemce, kteří by sami u sebe mohli nového vídeňského kamaráda nebo kamarádku na týden ubytovat a na oplátku by pak jeli do Vídně právě do rodiny nového kamaráda/kamarádky. Pokud by z vážných důvodů nebylo možné ubytovat někoho u sebe doma, pokusili bychom se najít jinou možnost přespávání, například v hostelu blízko školy. I pro žáky, kteří by neubytovávali nikoho u sebe doma, by platilo, že budou mít nové „parťáky“ z partnerské školy, kterým by se během výměnného týdne věnovali, a účastnili by se společného odpoledního programu. Případně by mohli rodinu jen krátce navštívit doma večer, ale přespávali by jinde.
  • První výměnný týden proběhne od 13. do 17. května 2019. Během tohoto týdne budou vídeňské děti ubytovány u rodin českých „spolužáků“ žáků ZŠ Kunratice. Po dobu pobytu budou dopoledne chodit do školy na předměty, kterým budou rozumět, nebo kde nebude potřeba ovládání češtiny, aby děti rozuměly, co mají dělat. Bude se jednat o hodiny angličtiny, tělocviku, pracovních činností, výtvarné výchovy apod. Odpoledne bude připraven společný program, v němž budou různé hry, jazykové animace, procházky městem, žáci se zapojí do projektu lesní pedagogiky.
  • Pro hostitelskou rodinu by ubytování dítěte z partnerské školy nemělo být velkou přítěží, ale měla by ho na týden zapojit do rodinného života. Jedná se hlavně ráno o snídani a večer v ideálním případě o společnou večeři. I pro samotné rodiny je to velice cenná příležitost, jak se dozvědět něco o sousedech a procvičit angličtinu, němčinu a případně další jazyky. Z minulého roku máme zkušenost s tím, že vídeňské děti uměly třeba i polsky/rusky apod. Pokud rodiče cizí jazyk neovládají, není to vůbec problém – mohou využít své dítě, našeho žáka, který už se nějakou dobu anglicky a německy učí, aby jim tlumočil. V době elektronických slovníků a překladačů by to neměl být problém. Stačí motivace k dorozumění.
  • V druhém výměnném týdnu (21. až 25. října 2019) žáci z Kunratic přijedou do vídeňských rodin. Program bude podobný, jako když pojedou rakouské děti do Prahy.
  • Z vídeňské strany máme informaci, že by do Prahy chtělo přijet až 12 dětí.
  • Při vytváření dvojic žáků, kteří budou bydlet u sebe, se bude brát v potaz pohlaví žáků, a hlavně jejich vzájemné sympatie, společné zájmy apod.

Odhadované náklady na pobyt ve Vídni jsou 900 Kč + 60 eur ...

... cena zahrnuje: zpáteční jízdenku vlakem, týdenní jízdenku MHD ve Vídni, obědy ve škole, vstupy, pedagogický doprovod.

V případě ubytování mimo hostitelské rodiny musíme počítat s náklady navíc na ubytování a stravu pro žáky (vařili bychom si společně v hostelu). V současnosti hledáme způsoby financování. Předpokládáme, že minimálně stravu by si žáci platili sami.

Pro více informací se obracejte na Janu Horalovou, janahoralova@email.cz  nebo na Petru Wernischovou, petra.wernischova@zskunratice.cz
.

Soubory ke stažení