Sprechtime Tropical Islands

Publikoval Petra Wernischová
Datum 11.12.2019
Sprechtime Tropical Islands

Ahoj:)) Námořnický pozdrav po celém světě, původně španělští námořníci vytvořili zkratku z latinských slov Ad HOnore Jesus - K poctě Ježíše

 

 

Německé fráze pro osmáky na cestu do Tropických ostrovů /Spolková republika Německo

 

 Wir fahren nach Deutschland, in die Tropischen Inseln

mit dem Bus

Gute Reise! Š´tastnou cestu! Gute Fahrt! Dobrou jízdu!

Richtung Dresden/ Berlin Autobahn A 13/ Ausfahrt Staakow / Směr Drážďany/ Berlin  Dálnice A 13 / Výjezd Staakow

Bitte langsamer/ Prosím pomaleji. Sprechen Sie/sprich langsamer bitte.

Langsam bitte. Pomalu prosím.

Die Fragen vor der Reise:/Otázky před cestou:

Warum fahren wir nach Deutschland in die TU/ Proč jedeme do Německa do TI?

Wir fahren  nicht nur schwimmen und baden und Freunde kennenzulernen, wir fahren  auch ewas neues zu  entdecken und  Deutsch zu sprechen. Jedeme nejen plavat a koupat se a poznat kamarády, jedeme také objevovat něco nového a mluvit německy.

Welche Tiere gibt es im Regenwald?/ Která zvířata budou v deštném pralese?

Schildkröten, Drachenfische und auch Flamingos, Pfaue oder Fasane/ Želvy, dračí rybičky a také plameňáci, pávy nebo bažanti

frei laufende Goldfasanen und chinesische Zwergwachteln und Geckos / volně pobíhající zlatí bažanti a čínské trpasličí křepelky a gekoni

Es  handelt sich  um Wildtiere, sie dürfen  weder angefasst noch gefüttert werden! Jedná se o divoká zvířata, tedy nesmí se jich dotýkat ani krmit.

Also - Tedy

Die Tiere nicht anfassen und nicht füttern bitte. Zvířat se nedotýkat a nekrmit.

 

 Sproingen verboten! Zákaz skákání.

Rauchen verboten! Zákaz kouření.

Eingang. Vstup

Ausgang. Výstup.

 

 Wie heisst du/ Wie heissen Sie? Jak se jmenuješ? / Jak se jmenujete?

Woher kommst du?/ Woher kommen Sie? / Odkud pocházíš? Odkud pocházíte?

Aus Prag, aus Tschechien. Z Prahy, z Česka. /aus čechien/

Und du? Und Sie? A ty? A Vy?

Wie alt bist du? /Wie alt sind Sie? Kolik Ti /Vám je let?

 

Wie geht´s? Jak se vede? /ví géts/

Super. Toll/ skvěle.

Danke, gut. Díky, dobře.

Es geht. Jde to /es gét/

 

Wie heisst das auf Deutsch? / Jak se to řekne německy?

Wie schreibt man das? Jak se to píše?

Tut mir leid, das weiss ich nicht. Je mi líto, to nevím.

Ja klar, das weiss ich. No jasně, to vím.

 

 

Was kostet das? / Kolik to stojí?/ Wieviel kostet das?

Einmal das, bitte. Jedenkrát to, prosím.

Einmal Frozenyougurt . Jedenkrát zmražený jogur

 

Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal,siebenmal,achtmal..( 2x,3x,4x,5x,6x,7x,8x...)

Ich möchte/ich nehme  einen Burger

                                          einen Milchkafee/Kaffee

                                          einen Tee/ Eistee

                                          einen Kuchen

                                          einen Salat

                                      

 

                                        eine Cola

                                       eine Suppe

                                      eine  Limonade             

                                     eine Pizza

                                    ein Eis

                                    ein Hähnchen mit Pommes.

Wie schmeckt das?/ Jak to chutná?

Lecker. /Chutné

 

Was macht das zusammen? Kolik to dělá dohromady.

Das macht 11 Euro zusammen. Dělá to dohromady 11 Euro.

 Guten Appetit. Dobrou chuť.


Entschuldigung, bitte./ entšúldigung, pite/ Promiňte prosím.


Verzeihung. /fercajunk/ Promiňte.

 

Wo sind hier die Toiletten, bitte? Kde jsou tu toalety, prosím? / vó zind hír dí toaleten?/

Wo sind hier die Umkleidungskabinen? Kde jsou tady převlékací kabinky? /umklaidungskabínen/

Můžete použít i anglické Changing Rooms.

 

Wo ist hier der Strand, bitte? / Kde je tu pláž, prosím?

Wo ist die Südsee?/ Kde je jižní moře?

Wo ist die Tropische Lagune?

 

Wo ist hier die Rutschbahn?/ Kde je tady skluzavka?

 

Wo ist hier ein Kiosk/ ein Imbiss?/ Kde je  tady občerstvení?

Wo ist  Asian Wok House? 

Wo ist  Thai House?

Wo ist Restaurant  Tropino?

Wo ist Palm Beach Restaurant?

 

 


Wo ist hier der ShoppingBoulevard, bitte? / šopingbulvá(r)), pite?/ Kde je tu nákupní zóna??


Geradeaus, dann nach links und dann nach rechts./ Rovně, pak doleva a pak doprava.

Wie spät ist es?/Wieviel Uhr ist es?

Viertel eins. Čtvrt na jednu.

Halb eins. Půl jedné.

Drei Viertel eins. Tři čtvrtě na jednu.

10 nach eins. Deset po jedné

10 vor eins.Deset před jednou.


Vielen Dank./ Danke sehr/ Danke./ Moc děkuji Díky.

Danke schön. Děkuji pěkně.

Mach's gut. Měj se dobře! Machen Sie es gut! Mějte se dobře /Vy/