Profil deváťáka v otázkách a odpovědích

Publikoval Petra Wernischová
Datum 30.8.2021

Summary/ 9. Klasse

 

Hallo Nachbarn! Ahoj sousedi!

Herzlich willkommen in der Tschechischen Rapublik! In Tschechien!

Willkommen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz.

 

 

 

 

 

1)Umím odpovědět na pozdrav a popřát dobrou chuť, dobrou zábavu a hodně štěstí,

Guten Tag/Tag !  Hallo! (Servus! Grüss Gott! Rakousko)

Guten Morgen / Morgen  Dobré ráno a brzké dopoledne.

Guten Abend. Dobrý večer

Gute Nacht. Dobrou noc

Tschüss/ Čau / při odchodu

Bis morgen. / Uvidíme se zítra.

Bis später. / Uvidíme se později.

Bis bald. Uvidíme se brzy.

Mach's gut. /  Měj se dobře!

Viel Spaß! Hodně zábavy.

Viel Glück. Hodně štěstí.

Auf Wiedersehen! (Auf Wiederschauen! Rakousko)

Guten Appetit / Mahlzeit Rakousko/ Dobrou chu´t.

 

Umím požádat o pomoc a nabídnout pomoc.

Hilfe Bitte!

Kann ich dir / Ihnen helfen? =Mohu Ti/Vám pomoci?

Ja, gerne. =Ano, rád/ráda.

Danke sehr. =Moc děkuji.

Danke schön. =Děkuji pěkně.

Nichts zu danken.= Není zač.

Gern geschehen.=Rádo se stalo.

 

 

 

2)Umím se představit a zeptat se na jméno

Wie heisst du? Wie heissen Sie? Ich heisse, ich bin ...Jak se jmenuješ(jmenujete)? Jmenuju se, jsem ...

Wie ist dein Name: Wie ist Ihr Name? Mein Name ist…..

Es freut mich, ich bin.... Těší mě, jsem ....3)Umím požádat, aby se mluvilo pomaleji, že mluvím jen trochu německy, spíš rozumím

Welche Sprachen sprechen Sie? Jakými mluvíte jazyky?

Sprechen Sie (sprichst du )Deutsch? Tschechisch? ---) Mluvíte (mluvíš) německy? Česky?---

Ja, ein wenig . Ja, ein bisschen Ano, trochu.

Bitte langsamer! Mluvte, mluv prosím pomaleji!

Wie bitte? Jak prosím

 Sprechen Sie, (sprich)   bitte langsamer! Mluvte, mluv prosím pomaleji.

 

 

4)Umím odpovědět a zeptat se, jak se druhému vede

Wie geht´s?  - Danke, gut.  Es geht.  Nicht so gut. Jak se vede? Díky, dobře.          Ujde to. Ne moc dobře.

Und dir? /Ihnen? A tobě/ Vám?

 Super, toll. Super, skvěle.

 

 

 

 5)Umím odpovědět na další základní otázky, které se týkají mé osoby:

Woher kommst du? Woher kommen Sie? –. Odkud pocházíš? Odkud pocházíte?

Ich komme aus Tschechien. Pocházím z Čech.

Wie alt bist du /Wie alt sind Sie? Kolik ti je let?/ Kolik Vám je let?
Ich bin ……Jahre alt. Je mi....

 

Wo bist du geboren?/Wo sind Sie geboren? Kde ses narodila/a? Kde jste se narodil/a?
Ich bin in Prag geboren. Narodil(a) jsem se v Praze

Wo wohnst du?/ Wo wohnen Sie?Kde bydlíš?/Kde bydlíte

Ich wohne in Prag, in Kunratice bei Prag.

Wohnort: Bydliště

Strasse:    Ulice  

Nummer:Číslo

 Postleitzahl: PSČ

Wie ist deine Adresse? Meine Adresse ist……

 

Wie ist deine E-Mail-Adresse?  Punkt= tečka    Ät/Klammeraffe=zavináč

 

 

Wie ist deine Telefonnummer?

Wie ist deine Handynummer?

Hast du Instagram? Máš instagram?

Hast du FB?

Wie heisst du im Instagram?

 

 

6)Umím si v hodině němčiny říci o pomoc, požádat o  dovolení atd.

Klassensprache:

Entschuldigung, ich habe mein Deutsch vergessen. / mein Heft, mein Vokabelheft, mein Buch/

Kann ich ein Taschentuch haben? Mohu mít (si vzít) kapesník?

Kann ich fragen? Mohu se zeptat?
Kann ich zur Toilette gehen / auf´s Klo/?
Kann ich trinken? Smím se napít?
Kann ich mein Handy benutzen? Mohu použít mobil?

Das ist super/ ausgezeichnet. To je super, vynikající.

Ich verstehe das nicht. Nerozumím tomu.

Ich vesrstehe. /das. Rozumím. /tomu

Brauchst du Hilfe? Potřebuješ pomoc?

Ich brauche Hilfe, bitte. Potřebuji pomoc, prosím.7)Umím se zeptat, co je to

Was ist das? Das ist ein Kugelschreiber/Kuli propiska

Eine Flasche / flaška

Ein Handy / mobil

 

8) Umím se zeptat, jak se to řekne německy.

Wie heisst das auf Deutsch?/  Jak se to jmenuje německy?

Wie sagt man das auf Deutsch? Jak se to říká německy?
Wie schreibt man das? Jak se to píše?

 9) Umím odpovědět na to, co mám nebo nemám rád

 Magst du Tiere? Máš rád zvířata?

Ja, ich mag Tiere. Ano, mám rád zvířata.

Nein, ich mag Tiere nicht. Ne, nemám rád zvířata.

Magst du Schifahren oder Snowboardfahren? Máš rád lyžování nebo snowboard?

Ich mag lieber …………….Mám raději…

Magst du lieber Schifahren oder Schilaufen?¨

 

10) Umim se zeptat, kde co je v budovách.

Wo ist hier die Toilette, bitte?

Wo ist hier

.. das Badezimmer, bitte?

...die Dusche?

…die Küche?

…das Esszimmer?

…die Terasse? Der Balkon?

…das Direktoriat?=ředitelství

…die Turnhalle? = tělocvična?

…die Schulkantine?=školní jídelna

…die Rezepzion?

…der Eingang, Vchod

…der Ausgang? Východ

 

Im Erdgeschoss. = V přízemí.

Im ersten Stock.= V prvním poschodí.

Im zweiten Stock. V druhém poschodí.

Im dritten Stock. = V třetím poschodí.

 

 

 

Die Treppe unten=po schodech dolů

Die Treppe oben=po schodech nahoru

Um der Ecke =za rohem

Nach links=doleva

Nach rechts=doprava

Geradeaus=rovně

 


11) Vyznám se v nápisech na obchodech a v časových údajích, umím se zeptat na cenu a na čas

Geöffnet = otevřeno

Geschlossen  =  zavřeno

Öffnungszeiten = otevírací doba

Mittagspause von …. bis….. – Pauza na oběd od ….do

Wie spät ist es, bitte? Kolik je hodin, prosím?

Es ist 7Uhr und 30.

Es ist viertel vor 3= Je ¾ na tři./ čtvrt před třetí/

Es ist viertel nach drei. = Je ¼ na čtyři. /čtvrt po třetí/

Es ist halb drei= Je půl třetí.

Am Vormittag=dopoledne am Nachmitag=odpoledne

 

Monntag bis Freitag – Pondělí až pátek Am Wochenende – o víkendu

Was kostet das? Wie viel kostet das?

Einmalmal das und einmal das.

 

Nehmen Sie auch Kreditkarten? Berete taky kreditky?

Nehmen Sie auch tschechische Kronen? Berete taky české koruny?
Kann ich auch mit Kreditkarte bezahlen? Mohu zaplatit kreditní kartou?

 

Kann ich das anprobieren? Mohu si to vyzkoušet?

Welche Größe? Jakou velikost?

Welche Farbe? Jakou barvu?

Es passt. To sedí.

Es gefällt mir nicht. To se mi nelíbí. 

9) Umím si objednat v restauraci

Kann ich eine Speisekarte haben / bekommen, bitte. Mohu dostat jídelní lístek, prosím?
Kann ich bitte bestellen? Mohu si objednat?

Germ Knödel mit/ ohne Mohn. Gern knedlík s/bez maku.

2mal Gulasch und 1mal Suppe
Ich nehme 1mal Suppe und 2mal Gulasch.
Ich möchte einen Salat, bitte..
Guten Appetit.

Hat  geschmeckt? Chutnalo ?

Lecker. Chutné.
Ja, danke, es schmeckt gut. Danke, es hat gut geschmeckt.

Die Rechnung bitte. Zahlen bitte. Kann ich bitte bezahlen.

Gern, einen Moment bitte. Rád/a/, moment prosím.

Zusammen oder getrennt?  Dohromady nebo zvlášT?
Was macht das zusammen? Kolik to dělá dohromady?
Das macht fünfzehn Euro.Dělá to 15 Euro.

 

 

10) Umím se zeptat na cestu, orientuji se v nápisech při cestování do zahraničí:

 

PKW= Personalkraftwagen=osobáky

LKW = Lastkraftwagen=náklaďáky

Die Autobahn=dálnice

Die Ausfahrt=výjezd

Die Richtung= směr

 

Wir fahren nach Ausland=jedeme do zahraničí

Nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz

Zur See= k moři / Die Ostsee=Baltské moře

Ins Gebirge=do hor

Zum See= k jezeru / Der Bodamsee = Bodamské jezero

wir reisen: 

mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Fahrrad, mit dem Flugzeug

mit der U-Bahn=metrem, mit der Straßenbahn=tramvají, mit der S-Bahn

 

Wie komme ich zum Bahnhof, bitte…= Jak se dostanu na nádraží? Zum Bahnsteig=Na nástupiště?

Wie komme ich zum ShoppingMall? Einkafszentrum?zum Supermarket?

Wie kommen wir zum Flughafen, bitte? Na letiště?

Zum Restaurant?

Zum Snowpark?

Zum Krankenhaus?

Zum Museum?

Zum Schwimbad?

Zum Meer= k moři? 

Zum See= K jezeru? 

Zum ZOO?

Zum Dom?

Zum Alexanderplatz? Zum Marienplatz?

 

Zur Eisdiele= Ke zmrzlinárně?

Zur Galerie?

 

Zur Tankstelle?

Zur Apotheke?

Zur Piste= Na sjezdovku?

 

Gehen Sie/ Fahren Sie: Jděte/ Jeďte:

Geradeaus = rovně

Dann die erste, zweite, dritte Strasse  links, rechts – Pak 1. 2. 3. ulicí doleva

Nach rechts=doprava

Nach links=doleva

Zurück – Zpátky

Rechts Um die Ecke=vpravo za rohem

Nehmen Sie die zweite Straße rechts.

Ist es weit?= Je to daleko?

Es ist nicht weit.= Není to daleko.

 

Gute Reise/ Gute Fahrt

 

Slovesa tématu Reisen:

Was kostet die Fahrkarte? Der Flugticket? Pro Person?

Wo ist hier bitte die Toilette? /das Klo/?

Gibt es hier einen Biergarten in der Nähe? Je tu někde v blízkosti pivnice?

 

Slovesa s předponou odlučitelnou/ dává se na konec věty:

 

ab/fahren= odjet, Abfahrt/odjezd Wann fährt der Zug ab? Der Zuf fährt am Montag um 7 Uhr ab.  Am Vormittag=dopoledne am Nachmitag=odpoledne

ein/steigen=nastoupit

aus/steigen=vystoupit

an/kommen=přijet Ankunft=příjezd Wann kommt der Bus an?

ab/holen=vyzvednout

ab/biegen=odbočit

 

 

Wie war die Reise? Super, bequem = pohodlná Unbequem=nepohodlná lang=dlouhá scchön=pěkná

sloveso býti v minulosti:

Ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie/Sie hatten

Hatte der Zug Verspätung? Měl vlak zpoždění? 

sloveso být v minulosti: Ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie/Sie waren.

 

Es war super, toll. Der Bus war pünktlich. Der Busfahrer war freundlich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

German

Czech

Ja

Ja, gerne.

Ano

Ano, rád

Nein

Ne

Ich verstehe

Rozumím.

Ich verstehe das nicht

Nerozumím

Ich weiss nicht / Ich habe keine Ahnung

Neví Nemám tušení

Wunderbar!

Schade

Skvělé.

Škoda

Einen Moment/Moment mal

Moment prosím

Hoffentlich

Doufejme

Ich bin verletzt.

Jsem zraněn

Es tut weh. Mein Kopf tut weh.

Bolí to. Bolí mne hlava.

Mein Koffer ist weg

Můj kufr je pryč.

Alles klar.

Jasně.

Das macht nichts

To je v pořádku, nevadí

Das ist gut, in Ordnung.

V pořádku

Hilfe bitte

Pomoc prosím

Geschlossen/ geöffnet

Zavřeno/otevřeno

Bin gleich zurück

Bis bald.

Hned se vrátím.

Brzy na shledanou.