8ABC 14. Woche

Publikoval Petra Wernischová
Datum 6.12.2020

Das Ziel:

Lektion 3.3. So ist mein Tag

Ich antworte die Fragen: Wie spät ist es? Um wie viel Uhr stehst du auf?....

Odpovím na otázky:? Kolik je hodin? V kolik hodin vstáváš? ....

Ich lerne neue Verben/ trennbare. Naučím se nová slovesa/ s odlučitelnou předponou

Ich übe das im M-courser Tagesablauf/ Procvičím to v mcourseru Tagesablauf, zkusím odhadnout přísloví:

Durch Fehler kann man lernen: Skrze chyby/chybami se ..........?

 

 

 

kann man lernen

zde Link na otázky ohledně průběhu dne

Nová slovíčka 3.3. v příloze, VYPIŠ DO ČTVRTKA SLOVESA  PŘÍLOHY

Link na určování hodin / am Morgen=ráno, am Vormittag= dopoledne,  am Nachmittag=odpoledne, am Abend/večer:zde

Link na určování hodin a na otázku: Wann stehst du auf? morgens=ráno, vormittags=dopoledne, nachmittags-odpoledne, abends=večer zde 

Link na procvičování čísel:zde

P.S.

M courser v době online výuky:  Kdo má zájem, známku si po domluvě opraví, kdo má nehodnoceno, prosím nechť napraví