Výuka v lednu

Publikoval Šárka Trojanová
Datum 5.1.2021
Výuka v lednu

Milí žáci, milé žákyně,

 

zde je přehled toho, co se společně na online hodinách v měsíci lednu naučíme.

 

 

4. - 8. 1. 2021

"Was hast du zu Weihnachten bekommen?"

"Ich habe ... bekommen."

Průběžné rozšiřování slovní zásoby - práce s podstatnými jmény a slovesy.

Procvičování frází "Magst du...?" a "Wie findest du...?"

11. - 15. 1. 2021

Řadové číslovky v 1. pádě: erste, zweite,... (seznámení se s výjimkami: 1., 3., 7., 8.), od 20. -ste

Datum: zakončení na -ten (ersten, zweiten,...), od 20. -sten

Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag, den 11. (elften) Januar

Wann hast du Geburtstag? Ich habe am (Datum) Geburtstag.

Práce s videem "Fußball oder Karaoke?" - Was magst du?/ Magst du ...? Ich mag ... / Ich mag ... nicht.

PS: S.19

Fragen:

 1. Was machen Anton und Jan? machen = dělat
 2. Was mag Alicia?
 3. Was mag Jan?
 4. Was mag Jan nicht?
 5. Was machst du gern? gern = rád

sloveso "spielen", časování v množném čísle

18. - 22. 1. 2021

Rozšiřování slovní zásoby sloves, časování v množném čísle.

Kolo otázek

25. - 29. 1. 2021  

 

Oporou vám je:

 • školní sešit, ve kterém byste měli vždy najít vše podstatné, na co během výuky upozorním
 • pracovní sešit, ve kterém si látku procvičujeme díky řadě podpůrných cvičení
 • přílohy zde v příspěvku
 • popř. přílohy v Teamsech

Odevzávání práce z online hodin (buď a nebo):

 • zadání v Teamsech (na základě vaší potřeby a přání)
 • i nadále ale možné zaslat jako soukromou zprávu v chatu (Teamsy)