týden 12. - 16. 10. 2020

Publikoval Šárka Trojanová
Datum 10.10.2020
týden 12. - 16. 10. 2020

Milí žáci, milé žákyně,

 

v tomto týdnu budeme opakovat pozdravy a "W-Fragen" (Wie heißt du? Wer bist du? Wie ist dein Name? atp.), na které německy ústně i písemně dokážete odpovědět. Prosím, ujistěte se, že písemnou podobu pozdravů i odpovědí bezpečně znáte.

Byť máte vše opakovaně jak ve školním sešitě, tak v pracovním sešitě, přikládám znění dosavadního učiva jako přílohu ve formátu pdf a obrázků v tomto příspěvku.

Dále společně zopakujeme čísla, jejich znalost využijeme u frází Wie alt bist du? a Wie ist deine Telefonnummer?.

Naučíme se, jak se časují německá pravidelná slovesa a sloveso sein (být).

Pravidelně procvičujeme dny v týdnu.

Welcher Tag war gestern? Gestern war...
Welcher Tag ist heute? Heute ist...
Welcher Tag ist morgen? Morgen ist...

 

Ke kontrole předložíte:

1) školní sešit

2) pracovní sešit: str. 10/6 (11/11, 12-13 celé)

 

V rámci interaktivní učebnice mcourser dostáváte dobrovolné domácí úkoly, jejichž splněním můžete získat 1 za domácí přípravu. Ti, kteří se od začátku září dosud nestihli zaregistrovat, se ochuzují o interaktivní obsah učebnice, který jste si koupí pracovního sešitu zaplatili a který má platnost právě jednoho roku.

 

Odkaz na video - čísla v němčině např. zde