7. ROČNÍKY - Německý jazyk

Publikoval Šárka Trojanová
Datum 6.9.2021
7. ROČNÍKY - Německý jazyk

Zde naleznete tabulku s přehledem probraného učiva (témata, stránky v učebnici/PS atd.). Součástí jsou také odkazy, které slouží k prohloubení, procvičení a opakování probraného učiva.

období 7. A 7. B 7. C
6. - 10. 9. 2021

- ÚVOD: Proč se učíme německy? Slova přejatá z němčiny, sousední země, studijní a pracovní příležitosti...

- POZDRAVY, Jak se máš? (Guten Tag, Hallo, Wie geht´s? Danke. Prima. Gut. Tschüs. Auf Wiedersehen. Vše z písničky)

- VÝSLOVNOST