7. C - sk. Trojanová

Publikoval Šárka Trojanová
Datum 27.9.2021

Veškeré materiály (PL - pracovní listy) dostanou žáci v případě absence na 1. možné hodině.

Doporučuji žákům vést si svědomitě školní sešit. K procvičení slovní zásoby můžete použít Wordtrainer - zvolíte si vlevo lekci, jejíž slovní zásobu chcete procvičit. Je to včetně zvukové nahrávky a překladu.

V tabulce jsou uvedena témata, která probíráme, zpravidla i s konkrétní slovní zásobou, kterou by žáci měli znát.

 

 SEPTEMBER (září)

 Naše cíle na měsíc září:

 1. Písnička Guten Tag (jejím prostřednictvím slovní zásoba: pozdravy, jak se máš?) + tvorba vlastních rozhovorů

 • Pracovní sešit - s. 6/ 5, 6

 2. Čísla (průběžně do 100 včetně); říkanka eins, zwei, Polizei...

 • Pracovní sešit - s. 8

 3. Dny v týdnu - Welcher Tag ist heute? Welcher Tag war gestern? Welcher Tag ist morgen? Heute ist.../ Gestern war.../ Morgen ist...

 • Pracovní sešit: s. 7

 4. Zvláštnosti ve výslovnosti v německém jazyce (průběžně);

 OKTOBER (říjen)

 Naše cíle na měsíc říjen:

 1. Umět položit otázky a současně na ně odpovědět - ... Mein Name ist.../ Ich heisse.../ Ich bin.../ Ich wohne.../ Ich komme.../ Ich bin... Jahre alt; Wie heisst du? Wie ist dein Name? Wer bist du? Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? ...

 • PL Mein Selfie, zápis v sešitě

 2. Práce s textem a nahrávkou - poslech, čtení (cílem je upevňování správné výslovnosti);

 3. Postupné rozšiřování slovní zásoby - meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, mein Bruder, Familie,...

 4. Vyjádření mám/ nemám rád/a ... Ich mag...

 5. Časování slovesa být - ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, vysvětlení vykání-onikání

 NOVEMBER (listopad)

 Naše cíle na měsíc listopad: 

1. Poprázdninové opakování  - POZDRAVY  - ČÍSLA (do 100)  - DNY V TÝDNU  - sloveso BÝT  - krátké informace o sobě  - SLOVNÍ ZÁSOBA (rodina)

 2. Časování sloves - kommen, wohnen, sein

 - nově Hobbys (POSTUPNÉ UČENÍ SLOVES - koníčky a s nimi spjatá slovesa) - spielen (Fussball, Basketball, Tennis, Tischtennis,…), hören, kochen, malen, zeichnen, lernen, tanzen, basteln, reiten, singen, joggen, laufen, schwimmen, lesen, zaubern, Freunde treffen, Sport machen

 casovani_slovesa_prehled_tydenni_plan.pdf

 3. Ich mag ... / Ich mag ... nicht. / gern/ nicht gern / ich liebe ... 

 4. Formulář (Name, Adresse, ...) + otázky na tyto údaje (PS s. 14/7)

 5. "W-otázky" - Wer bist du? Wo wohnst du? ... (viz říjen)

POSTUPNĚ pracujeme v pracovním sešitě - s. 13/1, 3, 4 (opakování čísel a základních krátkých vět - informace o nás), s. 14/7 (formulář - jméno, příjmení, adresa,...), 15/8, 9 (otázky a odpovědi, časování)

 Opakování - distančně 1.12.2021:

 • PL z hodiny, kdy jsme měli skupinky a "stanice" - barvy, dny v týdnu, W-otázky, představení se, časování sloves
 • věnujeme pozornost WIEDERHOLUNGSTESTU v pracovním sešitě, vyplněný mi jej zašlete co možná nejdříve po středeční a čtvrteční hodině
 DEZEMBER (prosinec)

 Naše cíle na měsíc prosinec: 

 1. Ujistíme se, že zvládáme základní fráze a slovní zásobu, společně projdeme a následně si napíšeme Wiederholungstest (opakovací test) - viz příslušné stránky v pracovním sešitě

 2. Budeme umět bezpečně slovní zásobu k tématu "Meine Familie" (s. 23 a dál, + PL):

 • Využijeme stávající slovní zásobu a doplníme si nové názvy členů rodiny.
 • Cílem je umět říci, jak se jmenují členové domácnosti, říct o nich základní údaje, které umíme říci i sami o sobě, jaké mají koníčky apod.
 • Cílem je správná formulace odpovědi, faktická správnost není předmětem hodnocení. Např. telefonní číslo 123 456 789 je v naprostém pořádku.

Meine Familie ist groß / klein / …

Ich habe (k)eine Schwester / zwei (drei, vier,…) Schwestern.

Ich habe (k)einen Bruder / zwei (drei, vier) Brüder.

Ich habe keine Geschwister.

Meine Eltern/ Mein Bruder/ Meine Schwester …

Meine Großeltern/ Meine Oma/ Mein Opa …

Meine Tante(n) / Mein Onkel

Cousin/ Cousine …

single / ledig / verheiratet / geschieden

 3. Těším se, že se během výuky seznámíme i se slovní zásobou, která souvisí s přicházejícími Vánocemi a některými koledami.

 JANUAR (leden)

 Naše cíle na měsíc leden:

 1. Krátce si připomeneme vánoční slovní zásobu (dárek, svíčka, vánoční stromeček apod.) + 1. sloku koledy "O, Tannenbaum"

 2. Procvičení a zopakování tématu "Meine Familie" - příslušné stránky v PS, pracovní listy a materiály z hodin

 s. 24/ 5 (poslech), 6, 8; s. 25/ 9, 11, 12 + další cvičení až k oranžové dvoustraně (závěrečné opakování)

 - W-otázky: vyjádření Jak se jmenuje xxx (člen rodiny)? Kolik je xxx (členu rodiny) let? Co má xxx (člen rodiny) rád/a NEBO co dělá rád/a?

 - časování sloves - s. 16/13 jednotné číslo, s. 25/11 množné číslo

 Práce s videem o Janovi.

 3. Přečteme si příběh - krátký komiks - se psem na konci lekce

 FEBRUAR (únor)

 Naše cíle na měsíc únor:

 1. Závěrečné (písemné) opakování z lekce "Meine Familie".

 Doporučuji při opakování vycházet zejména z oranžových stránek na konci lekce v pracovním sešitě. Termín testu si stanovíme společně a objeví se v poznámce u předmětu v týdenním plánu.

 2. Otevřeme nové téma "Meine Schule".

 Nejprve se seznámíme se slovní zásobou školních pomůcek, a to včetně členů (ein, eine, ein/ der, die, das). Novinkou pro nás bude zápor (žádný, žádná, žádné - kein, keine, kein).

 Naučíme se rozlišovat 1. a 4. pád (Kdo? Co? ...je to? a Koho? Co? ...mám/ potřebuji?). Připomeneme současně časování sloves sein a haben, přidáme si sloveso brauchen.

 MÄRZ (březen)

 Naše cíle na měsíc březen:

 1. Opakování dosavadního učiva.

Po prázdninách: Wo warst du in den Ferien? Was machst du in den Ferien?

 2. Hodiny

 • Wie spät ist es?
 • Es ist ... Uhr.
 • Es ist halb drei.
 • Es ist Viertel vor/nach sieben.

 PS - s. 45

 3. Popis dne (práce s texty)

 •  Dobrovolné úkoly - napište mi, prosím, v případě, že byl s vyplněním problém i že jste práci odevzdali, podívám se na to a napíšu vám do ŠOL známku.

 A. Dobrovolný úkol k odevzdání do konce března - Schulsachen (váha 0,3)

 B. Dobrovolný úkol k odevzdání do konce března - die Zeit (váha 0,3)

 C. Dobrovolný úkol k odevzdání do konce března - Schulfächer (váha 0,3)

 D. Dobrovolný úkol k odevzdání do konce března - W-otázky, poslechové cvičení (váha 0,5)

 APRIL (duben)

 Naše cíle na měsíc duben:

 1. Procvičujeme téma čas.

 2. Slovní zásoba a nové téma "Mein Tagesablauf" - výstupem je plakát/ desková hra/ pexeso s touto slovní zásobou s tomu odpovídajícími obrázky. Klíčové je video, kde je veškerá podstatná slovní zásoba, a dokument "ÚKOL_mein_tagesablauf"

 MAI (květen)

 Naše cíle na měsíc květen:

 1. Uzavření tématu "mein Tagesablauf". Pracovní sešit s. 46-53.

 - dobrovolný domácí úkol do konce května - hodiny, mein Tagesablauf

 2. Nové téma "Essen".

 JUNI (červen)

 Naše cíle na měsíc červen:

 1. Téma "Essen" und "Restaurant"

- dobrovolný úkol zde (do 8. 6. 2022) - známka váhy 0.5

- dobrovolný úkol zde (do 8. 6. 2022) - známka váhy 0.5

- dobrovolný úkol zde (do 8. 6. 2022) - známka váhy 0.5

Slovíčka k lekci máme v PS.

Slovesa - mögen, essen, trinken,...

Objednání v restauraci