Mocniny s přirozeným mocnitelem

Publikoval Jana Kerzelová
Datum 17.9.2020

pravidla pro počítání, zápis čísel pomocí mocnin, číselné soustavy