Hodnocení

Publikoval Martin Skýva
Datum 30.8.2022

Co vše zahrnuje výsledná známka z matematiky

 

Hodnocení (pro klasifikaci je povinnost dopisovat testy):

  • pololetní písemná práce
  • kontrolní práce (ukončení tématu)
  • ústní zkoušení
  • testy (pětiminutovky, desetiminutovky)
  • domácí úkoly
  • portfolio
  • aktivita (v hodinách, dobrovolné domácí práce)