Slovní úlohy řešené rovnicemi

Publikoval Jana Kerzelová
Datum 23.10.2020

Najdete zde vzorové slovní úlohy se stručným zápisem, sestavenou rovnicí a odpovědí. Slovní úlohy obsahují i zlomky a procenta.