Jak na procenta ...

Publikoval Jana Kerzelová
Datum 6.11.2020

Slovní úlohy s procenty můžeme řešit přes jedno procento, přes přímou úměrnost a pomocí rovnice ...