Samostatná práce po dobu uzavření školy od 11.5.2020

Publikoval Jana Kerzelová
Datum 10.5.2020

Zde najdete úkoly, materiály, termíny odevzdání pro vaši samostatnou práci - vše bude zadáno i na Teams

TÝDEN 1. – 5.6.

 • Opakování a didaktické testy – POVINNÉ – výuka dle skupin ve škole
  • Didaktický test – pondělí 1.6., úterý 2.6.
  • Didaktický test pro žáky, kteří nechodí na výuku do školy - úterý 2.6. 10:00 - zadání zveřejněné na Teams (připravte si rýsovací a psací pomůcky, čistý papír, který bude pro vás záznamový arch, do kterého zaznamenáte požadované postupy a konstrukční úlohy, a papír na výpočty)
  • Shrnutí:-) – středa 3.6., čtvrtek 4.6.
 • Týdenní DÚ – doplnit chybějící na základě páteční hodiny 29.5.!!!

 

 • Konzultace, výuka – zpětná vazby k týdennímu DÚ – POVINNÉ pro všechny
  • úlohy se závislostmi, nestandardní úlohy, … z přijímaček
   • pátek 5.6.
    • 10:00 9.B
    • 11:00 9.A

 

TÝDEN 25. - 29.5.

 • Procvičování pro všechny - POVINNÉ
  • Goniometrické funkce - KOSINUS
   • PS str. 94 - 96 - Funkce kosinus
   • zadání i v Teams (řešení přiložte v Teams do 27.5.2020)
  • Týdenní DÚ - závislosti v přijímačkách
 • Opakování a didaktické testy – POVINNÉ – výuka dle skupin ve škole
  • Didaktický test – pondělí 25.5, úterý 26.5.
  • Didaktický test – středa 27.5., čtvrtek 28.5.
  • Didaktický test pro žáky, kteří nechodí na výuku do školy - úterý 26.5. 10:00 - zadání zveřejněné na Teams (připravte si rýsovací a psací pomůcky, čistý papír, který bude pro vás záznamový arch, do kterého zaznamenáte požadované postupy a konstrukční úlohy, a papír na výpočty)
 • Konzultace, výuka – zpětná vazby k týdennímu DÚ, výklad, objasnění nejasností spojených s probíranou látkou – POVINNÉ pro všechny
  • Goniometrické funkce – kosinus – kontrola
  • Konstrukční úlohy a úlohy se závislostmi z přijímaček
   • pátek 29.5.
    • 10:00 9.B
    • 11:00 9.A

 

TÝDEN 18. - 22.5.

 • Procvičování pro všechny - POVINNÉ
 • Opakování a didaktické testy – POVINNÉ – výuka dle skupin ve škole
  • Didaktický test – pondělí 18.5, úterý 19.5.
  • Didaktický test – středa 20.5., čtvrtek 21.5.
 • Konzultace, výuka – zpětná vazby k týdennímu DÚ, výklad, objasnění nejasností spojených s probíranou látkou – POVINNÉ pro všechny
  • Kontrola PS
  • Goniometrické funkce – kosinus (výklad)
   • pátek 22.5.
    • 10:00 9.B
    • 11:00 9.A

 

TÝDEN 11. – 15.5.

 • Procvičování pro všechny - POVINNÉ
  • Goniometrické funkce (ke zpracování až po 15.5.!!!)
   • PS str. 93, 94 - Funkce sinus (řešení přiložte do Teams do 20.5.2020)
  • Konstrukční úlohy k přijímačkám 2 (Týdenní DÚ)
 • Opakování a didaktické testy – POVINNÉ – výuka dle skupin ve škole
  • Didaktický test – pondělí 11.5, úterý 12.5.
  • Didaktický test – středa 13.5., čtvrtek 14.5.
 • Konzultace, výuka – zpětná vazby k týdennímu DÚ, výklad, objasnění nejasností spojených s probíranou látkou – POVINNÉ pro všechny
  • Goniometrické funkce – sinus (výklad)
   • pátek 15.5.
    • 10:00 9.B
    • 11:00 9.A