Portfolio

Datum 11.9.2019
Portfolio

Co má vaše portfolio obsahovat a jaké je jeho hodnocení 

Termín odevzdání 24.2.2020 (mělo být vypracováno v hodině 3.2.)

Odevzdáváte pouze vypracovanou kapitolu Podobnost!!!

PODOBNOST

 • podobnost dvou geometrických útvarů
  • poměr (koeficient) podobnosti k
   • k = 1; k < 1; k > 1
  • změna, rozdělení úsečky v daném poměru (zvětšení, zmenšení)
 • podobnost trojúhelníků
  • věta sss + vzorový příklad
  • věta sus + vzorový příklad
  • věta uu + vzorový příklad
 • podobnost v praxi – vzorový příklad (zadání, zápis, obrázek, výpočet, odpověď)

 

 

Termín odevzdání 17.1.2020

Doplněné kapitoly po kontrole zařadit dle obsahu

Lomené výrazy

 • co je lomený výraz
 • podmínky
 • krácení
 • násobení, dělení
 • vzorové příklady u všech typů příkladů

Tělesa

 • JEHLAN
  • co to je (podstava, plášť, …)
  • náčrtek, síť (s popisem)
  • vzorce (povrch, objem)
  • vzorový příklad
 • KUŽEL
  • co to je (podstava, plášť, …)
  • náčrtek, síť (s popisem)
  • vzorce (povrch, objem)
  • vzorový příklad

Odevzdáváte pouze vypracovanou kapitolu Lomené výrazy, Tělesa!!!

 

Kritéria hodnocení

 

A

B

C

OBSAH

všechny vlastní i společné materiály (pracovní listy)

chybí některé vlastní a společné materiály (méně než 85%)

chybí většina vlastních a společných materiálů (méně než 50%)

INFORMACE A ÚDAJE

informace a údaje jsou psány čitelně a přehledně

některé informace a údaje jsou psány nečitelně a nepřehledně

většina informací a údajů je psána nečitelně a nepřehledně

ÚPRAVA A ŘAZENÍ

přehledná struktura, materiály patřící k sobě jsou u sebe

materiály jsou částečně proházené

materiály nejsou chronologicky řazené, jsou rozházené

Soubory ke stažení