Nepřímá úměrnost

Publikoval Jana Kerzelová
Datum 20.4.2020

Co to je, jak ji vyjadříme, zobecnění a vlastnosti

 

              GRAF: hyperbola