Mnohočleny - opakování

Publikoval Jana Kerzelová
Datum 18.9.2019

Co to jsou, sčítáme, odčítáme, násobíme, rozklad na součin