Lineární funkce - úvod

Publikoval Jana Kerzelová
Datum 29.3.2020

Připomeneme si, co už víme o přímé úměrnosti, o funkcích