Hodnocení

Datum 4.7.2019

Co vše zahrnuje výsledná známka z matematiky.

 

Kritéria hodnocení:

  • pololetní písemná práce
  • kontrolní práce (ukončení tématu)
  • ústní zkoušení
  • testy (desetiminutovky)
  • domácí úkoly
  • portfolio
  • aktivita (v hodinách, dobrovolné domácí práce)