Souměrnosti

Publikoval Jana Kerzelová
Datum 12.11.2022

Osa souměrnosti, střed souměrnosti, samodružné body, osově, středově souměrné útvary