Celá čísla

Publikoval Jana Kerzelová
Datum 7.1.2023

Množina celých čísel Z, jejich znázornění na číselné ose, absolutní hodnota, porovnávání, sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy na procvičování

PŘÍKLADY NA PROCVIČOVÁNÍ