Hodnocení

Datum 26.8.2021

Co vše zahrnuje výsledná známka z matematiky

Kritéria hodnocení:

  • pololetní písemná práce
  • kontrolní práce (ukončení tématu)
  • ústní zkoušení
  • testy (desetiminutovky)
  • domácí úkoly
  • aktivita (v hodinách, dobrovolné domácí práce)