Hodnocení

Datum 26.8.2021

Co vše zahrnuje výsledná známka z matematiky

Hodnocení (pro klasifikaci je povinnost dopisovat testy):

  • pololetní písemná práce
  • kontrolní práce (ukončení tématu)
  • ústní zkoušení
  • testy (pětiminutovky, desetiminutovky)
  • domácí úkoly
  • portfolio
  • aktivita (v hodinách, dobrovolné domácí práce)