Matematický Klokan 2020! Tentokrát online!

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 7.11.2020
Matematický Klokan 2020! Tentokrát online!

Informace k soutěži Matematický klokan, kterou v tomto školním roce pořádáme online ve čtvrtek 12.11. od 8:20 do 10:00.

Milí žáci!
i v letošním školním roce jsme pro vás připravili tradiční matematickou soutěž - Matematický klokan.

Informace o soutěži

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a který můžete v elektronické verzi nalézt na těchto webových stránkách.

Soutěž se koná ve čtvrtek 12.11. od 8:20 do 10:00, řiď se pokyny třídních učitelů, které dostaneš na ranním dýchánku.


KATEGORIE CVRČEK - 2.-3. TŘÍDA
Kategorie Cvrček - 2.-3. třída - odkaz na soutěžní formulář

KATEGORIE KLOKÁNEK -  4.-5. TŘÍDA

Kategorie Klokánek - 4.-5. třída - odkaz na soutěžní formulář

KATEGORIE BENJAMIN - 6.-7. TŘÍDA

Kategorie Benjamin - 6.-7. třída - odkaz na soutěžní formulář

KATEGORIE KADET - 8.-9. TŘÍDA

Kategorie Kadet - 8.-9. třída - odkaz na soutěžní formulář