ÚHRADA STRAVNÉHO

Datum 20.8.2019
ÚHRADA STRAVNÉHO

• Stravné se hradí zálohově, platebními měsíci jsou srpen až květen.
• V případě,  že stravné nebude uhrazeno dle potřeby a požadavků školní jídelny, školní jídelna není povinna vydat strávníkovi oběd. 
• V případě změny peněžního ústavu, prosím, informujte vedoucí školní jídelny.

 

Důležité: Neuhrazené stravné není považováno za odhlášení stravy.

Možnosti úhrady

Souhlas s inkasem 
• tato možnost je upřednostňována, je nejvýhodnější, hradí se pouze skutečně projedené obědy
• stravné je inkasováno 10 měsíců (srpen až květen), vždy ke 15-18tému dni stávajícího měsíce na měsíc budoucí
• přeplatky vzniklé v měsíci červnu jsou převáděny do dalšího školního roku (netýká se pochopitelně žáků končících školní docházku), prázdninové měsíce se neinkasují
• nebude-li provedena pravidelná inkasní platba, strávník k dodatečné úhradě stravného obdrží jednorázový příkaz k úhradě


Trvalý příkaz 
• stravné je hrazeno trvalým příkazem, nejlépe vždy k 10-tému v měsíci: první platba k 10. srpnu, poslední platba k 10-tému květnu (na prázdninové měsíce můžete platby pozastavit)
• číslo účtu školní jídelny, variabilní symbol a výši platby Vám sdělíme v kanceláři ŠJ
• do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte
• vzniklé přeplatky jsou zasílány na účet klienta 1x ročně - na konci školního roku (nebo kdykoliv na přání plátce)
• po dohodě je možné přeplatky ke 30.6. daného roku převést do školního roku následujícího


Důležité: Při všech bezhotovostních platbách prosím vždy uvádějte variabilní symbol, který Vám sdělí vedoucí školní jídelny. 

Hotovost
• touto formou lze hradit stravné pouze výjimečně a osobně u vedoucí školní jídelny, na platbu je vydán pokladní doklad 
• hotovost k úhradě stravného se přijímá minimálně na 5 stravných měsíců

 

Platební karta

• na platebním terminále v kanceláři vedoucí školní jídelny