Online hry k procvičení matematiky

Publikoval Vít Beran
Datum 4.7.2019

GEOMETRIE:

obsah (area) a obvod (perimeter) obrazců

porovnávání obsahu obrazců (spoj obrazec z horní řady s obrazcem ze spodní řady tak, aby měly stejný obsah)

prostorová představivost (zaklikej ve čtvercové síti políčka tak, jak vidí útvar různé osoby)

prostorová představivost 2 (otáčej útvarem vlevo tak, aby byl ve stejné pozici, jako černý útvar vpravo)

síť tělesa (zatrhni, které těleso lze složit z dané sítě)

 

DESETINNÁ ČÍSLA:

soutěž s robotem v násobení a sčítání desetinných čísel

OSOVÁ SOUMĚRNOST:

zobraz daný útvar v osové souměrnosti podle zvýrazněné osy (na úvodní straně vyber možnost "Complete a Pattern" a poté svou úroveň)

napiš, kolik má útvar os souměrnosti

ZLOMKY:

společný jmenovatel

porovnávání zlomků (tvoř trojice stejných hodnot)

porovnávání zlomků 2 (vyber největší zlomek a vyhraj závod)

sčítání zlomků názorně

číselná osa (věš opici na číselnou osu tam, kam patří)

znázornění zlomků (tvoř dvojice, které k sobě patří)

převod zlomků na desetinná čísla (pohybuj panáčkem pomocí šipek a střílej kalkulačkou po desetinném čísle, které odpovídá zlomku v levé dolní části obrazovky)

krácení a rozšiřování zlomků (najdi zlomek, který má stejnou hodnotu, jako ten v zadání, a vyhraj závod)

 

různé oblasti matematiky

pořadí operací při počítání s přirozenými čísly

(ve hře omezené časově na 2 minuty se pokus zodpovědět správně co nejvíce otázek - pozor na správné pořadí operací!)

sčítání a odčítání celých čísel

(do překročení denního limitu si můžeš procvičovat základní výpočty s celými čísly - lze také vybrat jiné úlohy z lišty vlevo)

odčítání celých čísel

(seřaď balonky podle výsledků od nejmenšího po největší)

procvičení různých oblastí matematiky

(přihlásíš se kliknutím na text "New to the math arcade? Click here!" ... dokážeš dohrát všech 25 her?)

odhad velikosti úhlu

(najdi ztracené mimozemšťany odhadnutím úhlu jejich polohy)

odhad velikosti úhlu ještě jednou

(otoč opicí do polohy, kde jsou umístěny banány - čím přesněji úhel odhadneš, tím více banánů dostaneš)

http://cemc2.math.uwaterloo.ca/mathfrog/english/kidz/orderdecimal.shtml

(seřaď desetinná čísla podle velikosti od nejmenšího)

http://www.harcourtschool.com/activity/elab2004/gr4/14.html

(doplň chybějící číslo tak, aby součet čísel v každém řádku, sloupci i po obou úhlopříčkách byl stejný)