Kritéria hodnocení

Publikoval Tomáš Titěra
Datum 8.9.2021
Kritéria hodnocení

Jak hodnotíme ve školním roce 2021/22 v hodinách informatiky na druhém stupni

Pravidla hodnocení

Popis hodnocené aktivity 

Způsob vyhodnocení - kontroly 

Četnost / Váha známky 

Žák pracuje, zpravidla na počítači, podle pokynů učitele a výstup své práce ukládá na školní online systém (školní OneDrive, MS Teams a jiné). 

Kontrola na školním úložišti je prováděna až v den příští hodiny, žák má tedy do příští hodiny čas na to výstup v požadované kvalitě nahrát na školní online systém. 

Mnoho / 0.5-1.0 

Mimořádná aktivita v hodině, pomoc spolužákům, představení zajímavosti z digitálního světa a jiné (po domluvě) 

individuální / 0.2 – 1.0 

Stupnice hodnocení

Termín pro odevzdání práce z hodiny je vždy do dne, kdy proběhne další hodina. 

Stupeň hodnocení 

Odevzdáno v termínu

Odevzdáno do příští hodiny po termínu 

1 – splněno  

Žák v hodnocení úkolu dosáhl požadované kvality. 

Opravená práce (předchozí hodnocení 2) 

2 – vráceno k dopracování 

Práce byla odevzdaná, ale nedosáhla v hodnocení požadované kvality.  
Vráceno k přepracování do příští hodiny. 

Doplněná práce (předchozí hodnocení 5) 

5 - nesplněno 

Práce nebyla odevzdaná, nebo nesplňuje zadání. 

 

Pomůcky

K práci v hodinách informatiky používá s dovolením učitele žák vlastní mobilní zařízení s funkčním fotoaparátem a nainstalovaným programem MS Teams. 

Žák si vede portoflio vlastní práce formou odevzdaných zadání v Teams. Není potřeba vést si sešit nebo portfolio v papírové formě. 

Kritéria si můžete vytisknout ze souboru níže. Doneste je na druhou hodinu podepsaná vámi a rodiči.