Scratch - závěrečný projekt

Publikoval Tomáš Titěra
Datum 26.5.2022
Scratch - závěrečný projekt

Ukaž, co dokážeš!

Co je úkolem?

 

Vyber si zadání  a zpracuj svůj závěrečný projekt. Nezapomeň se přihlásit a projekt si ukládat. 

Vyber si jen jednu z variant podle toho, na co se cítíš. 

Všechny úrovně se vztahují k příběhům, které znáš z hodin literatury, konkrétně her Williama Shakespeara. Vyber si jeden z příběhů od Shakespeara, který tě zaujal nejvíce, a jeho část ztvární formou komiksu, interaktivního komiksu, nebo jednoduché hry.

Level 1 - Animovaný komiks

Do animace vlož alespoň dvě postavy, které spolu vedou rozhovor a pohybují se - to vše automaticky po kliknutí na zelenou vlajku. Postavy mezi sebou vedou dialog, který trvá alespoň 2 minuty. 

Level 2 - Interaktivní komiks

Na scéně jsou alespoň dvě postavy, které se chovají alespoň částečně podle toho, jak je ovládá uživatel. Například: pohybují se na základě kliknutí na určitou klávesu, příběh se větví podle volby hráče (stiskni klávesu aby odpověděl tak, jinou klávesu aby odpověděl jinak), reagují na pohyb druhé postavy, když na ně uživatel najede, tak něco řeknou nebo vydají zvuk... Příběh i bez ovládání hráčem trvá alespoň 2 minuty. 

Level 3 - Hra

Hru poznáme tak, že obsahuje herní prvky - například: hráč sbírá body, může vyhrát/prohrát, něco na něj útočí, musí projít bludištěm... Hraní hry by mělo hráči trvat alespoň 30 sekund. Hra by pořád měla být na motivy nějaké z her Williama Shakespeara. 

Co bude hodnoceno?

U každého z kritérií obdržíš hodnocení splněno (2 body) - splněno částečně (1 bod) - nesplněno (0 bodů). Celkem můžeš získat maximálně 10 bodů. 

Kritéria:

 • Je splněno zadání - dle vybrané úrovně, tedy: 
  • Level 1: alespoň dvě postavy spolu vedou dialog alespoň tři minuty
  • Level 2: alespoň dvě postavy spolu vedou dialog alespoň tři minuty, uživatel může postavy ovládat
  • Level 3: hra obsahuje nějaký herní prvek, hraní hráči trvá aspoň 30 sekund

 • Vše funguje jak má - tj. v komiksu se postavy nepřekřikují, funguje ovládání interaktivního komiksu nebo hry
 • Kód je sestaven efektivně - používá správně funkce jako podmínky, opakovaní nebo úvodní bloky, aby byl kód přehledný a co nejkratší. 
 • Projekt je inspirován dílem Williama Shakespeara
 • Umělecký dojem - v projektu je vidět vědomá volba ohledně postav, jejich kostýmů, výběru pozadí... Je vidět, že si s tím autor*ka dal*a práci. 

Jak práci odevzdat? 

Tentokrát pomocí odkazu na tvůj projekt. 

Zobraz si náhled projektu z tvé složky. Nahoře klikni na Sdílet.

 

Potom klikni na tlačítko Zkopíruj odkaz

Vyskočí okno, v něm zkopíruj první odkaz.

Odkaz vlož do Padletu. Do Teams odevzdávat nemusíš. Nezapomeň se podepsat. 

Padlet 7.A

Padlet 7.B

Padlet 7.C