Základní úpravy (kapitola 1)

Kapitola 1 - cesty za úspěšnou oborovou prací

Před zvládnutím úprav v kapitole 2 si vyzkoušíme několik základních dovedností

(vyskakuje v novém okně)

Panel formát

Typy písma - trening

Po úspěšném zvládnutí základních testíků směle do kapitoly 2