Fyzika 9 - 14. týden

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 12.6.2020

Milí deváťáci,
školní rok se chýlí ke konci a je zvykem uzavírat vaši práci v daném pololetí známkou.
Navrhni a krátce zdůvodni, jakou známku by sis za druhé pololetí školního roku 2019/2020 udělil(a).

( Do sebehodnocení můžeš zahrnout svou práci v prvním pololetí, období od začátku února do 11.3. a případně i aktivní zapojení v období dálkové výuky. )

Napiš mi to jako zprávu v MS Teams - společně pak známku uzavřeme.