Domácí pokus - Těleso a látka - Difuze čaje ve studené a v horké vodě

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 28.2.2021
Domácí pokus - Těleso a látka - Difuze čaje ve studené a v horké vodě

Pomůcky:
Dvě skleničky ( ideálně průhledné), horká a studená voda, dva pytlíky čaje
Provedení pokusu:

Do jedné skleničky nalijeme studenou vodu, do druhé horkou vodu.
Do obou skleniček vložíme současně pytlík čaje ( do každé skleničky jeden).

Zadání úkolu:

Sleduj, jak se obarvuje čajem voda v obou skleničkách.

Provedení pokusu zaznamenej na video.
Písemně, nebo slovním komentářem u videa odpověz na otázky:

Ve které skleničce probíhá difuse rychleji?
Jak pozorování souvisí s jevem zvaným Brownův pohyb?

Záznam pokusu a odpovědi na otázky odevzdej v MS Teams.