Domácí pokus - Elektrické vlastnosti těles

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 21.3.2021
Domácí pokus - Elektrické vlastnosti těles

Pokus ukazuje, jak můžeme ovládat plechovku na dálku pomocí elektrostatické síly.

Teorie:
Vzájemným třením dvou těles dochází k přechodu volných elektronů z povrchových vrstev jednoho tělesa do povrchových vrstev druhého tělesa. Brčko, které třeme papírovým kapesníkem, se nabije záporně. Přiblížíme-li nabité brčko k plechovce, změní se v ní rozložení nábojů. Volné elektrony v plechovce budou od záporně nabitého brčka odpuzovány a povrch plechovky s nedostatkem elektronů bude nabit kladně. Popsaný způsob zelektrování vodiče se nazývá elektrostatická indukce.

Pomůcky:
Plechovka od nápoje, brčko nebo plastová tyč, papírový kapesník nebo flanel ke tření.

Provedení pokusu:

  1. Brčko, nebo plastovou tyč, nabijeme třením o kapesník či látku.
  2. Zelektrované brčko přiblížíme k plechovce položené na bok.
  3. Pozorujeme, že se plechovka začne kutálet směrem k brčku.

Zadání úkolu:
Záznam provedení pokusu odevzdej v MS Teams.

Alternativní zadání, pokud neseženeš pomůcky:
Je to škoda, ve fyzice je lepší si pokus vyzkoušet, než jen popisovat. Nicméně - prohlédni si pokus alespoň na videu.
Odpověz na otázky:
Proč brčko, které třeme o papírový kapesník, začne přitahovat plechovku?
Je možné přitáhnout plechovku i kapesníkem?
Uveď další 2 příklady, kdy třením vzniká elektrický náboj.
Jak se uvedeného jevu využívá v běžném životě?

Odpovědi na otázky v písemné formě odevzdej v MS Teams.