Domácí pokus - Zvukoměr

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 13.3.2021
Domácí pokus - Zvukoměr

Pomůcky

Mobilní telefon

Popis pokusu:

Stáhni si a nainstaluj do mobilního telefonu aplikaci pro měření hlasitosti zvuku. ( Např. zde pro android, nebo iOS)

Změř hlasitost při třech různých činnostech ( např. hovor při večeři, online výuce, či čtení oblíbené knížky, hlasitost zapnutého a vypnutého počítače)

Zadání úkolu:

Naměřené hodnoty (můžeš je doplnit krátkým popisem činnosti) odevzdej v MS Teams.

Alternativní zadání úkolu:

Pokud nemáš možnost instalace aplikace na mobilní telefon, odhadni na základě tabulky hlasitosti na straně 88 v učebnici hlasitost v dB při těchto činnostech:
1) Hlasitost ve třídě při písemce z Matematiky
2) Hlasitost ve třídě o přestávce ( když ve třídě není učitel)
3) Hlasitost ve sportovní hale při zápase v basketbale mezi učiteli a žáky, když dá pan učitel Skýva koš