Domácí pokus - Archimedův zákon

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 7.3.2021
Domácí pokus - Archimedův zákon

Pomůcky

Plastová láhev ( alespoň 1,5 litru), kbelík s vodou, do které se plastová láhev může zcela ponořit.

Popis pokusu:

Pokus č. 1:
Plastovou láhev zcela naplň vodou a víčkem uzavři.
Chytni láhev dvěma prsty a pokus se ji udržet ve vzduchu.
Otázka č.1: Je těžké láhev ve vzduchu udržet? Jaká síla se jí snaží stáhnout dolů?

Pomalu láhev s vodou ponořuj do kbelíku, ve kterém je dostatek vody. Pokračuj, dokud nebude láhev na dně kbelíku ( ideálně alespoň 5 centimetrů pod hladinou).
Otázka č.2: Jak se mění síla, potřebná k udržení lahve s vodou, když se pomalu noří pod vodu v kbelíku? Která síla se začne projevovat? Co se děje s hladinou vody v kbelíku - roste, nebo klesá?

Když je láhev zcela ponořená, opět ji pomalu vytahuj, dokud nebude zcela nad hladinou.
Otázka č.3: Jak se mění síla, potřebná k udržení lahve s vodou, když se pomalu vynořuje nad vodu? Která síla se přestane postupně projevovat? Co se děje s hladinou vody v kbelíku - roste, nebo klesá?

 

Pokus č. 2:
Předchozí pokus opakuj s prázdnou lahví.
Otázky zůstanou stejné - pozor - pozorování a odpovědi budou určitě jiné!

 

Pokus č. 3:
Předchozí pokus opakuj s lahví naplněnou do poloviny (přibližně).
Otázky zůstanou stejné - pozor - pozorování a odpovědi budou určitě jiné!

 

Zadání úkolu:

Popis či záznam průběhu všech tří pokusů a odpovědi na položené otázky (písemně, nebo jako komentář ve videu) odevzdej v MS Teams.