Franská říše

Datum 3.11.2016
Franská říše

prezentace, text o Karlu Velikém

 • Na území Francie, Nizozemska, Belgie, Německa a Švýcarska
 • Vznik ke konci 5. století
 • Chlodvík I. Roku 480 n.l. vpadl do Galie, tím vytvořil základ silné francké říše
  nechává se pokřtít, zahajuje spolupráci s papeži
 • Majordomové – úředníci, kteří pečovali o královský dvůr a jeho zásobování
 • V první polovině 8. století Karel Martel ovládl celou říši 732 n.l. u Poitiers poráží Araby
 • Syn Pipin Krátký svrhl z trůnu posledního Merovejce – moc do rukou rodu Karlovců
 • Podpora papeže, na oplátku vzniká nezávislý papežský (církevní) stát (dnešní Vatikán)
 • Karel Veliký - viz text
 • Panovník nemá správní sídlo, objíždí jednotlivé pevnosti