7.B - Stěhování národů

Datum 26.9.2016
7.B - Stěhování národů

Zánik Říma, středověk, stěhování národů, Hunové

Rozdělení Římské říše 

Stěhování národů = migrace

       změny klimatu - chladněji, pohyb na jih

       populační růst 

       vpád Hunů - Attila Bič Boží

                            - obávaní bojovníci, koně, střelba z luku za jízdy na koni, posvátná voda, jizvy na obličeji

                            - 451 - porážka Hunů, stáhli se zpět

pád Západořímské říše = počátek středověku = 476                             

                                                               konec  a) 1492 – objevení Ameriky
                                                                            b) 1453 – pád Východořímské říše a ovládnutí Byzantské říše Turky
                                                                            c) 1526 – v českém prostředí – konec vlády Jagellonců a počátek vlády Habsburků

455 - drancování Říma - kmen Vandalů

mísení a ovlivňování germánských kmenů a Římanů - poslendí císař Romulus Augustus (Jak se jmenoval první císař? symbolické)