Vznik Československa

Datum 24.9.2020
Vznik Československa

Analýza historických pramenů

Budeme analyzovat různé prameny, abychom dokázali poznat dějepisné, sociální a kulturně historické souvislosti. Budeme pracovat s plakáty, fotografií, videem a článkem v novinách. 

Pro nepřítomné žáky: https://www.dejepis.com/vznik-ceskoslovenska/