rok 1938 - konec Československa

Datum 16.11.2020
rok 1938 - konec Československa

Forma výuky: samostatně zápis do sešitu + online hodina

Téma rok 1938 - konec Československa. Učebnice 36-39

1. vh - Zápis do sešit = odpověď na otázky

Popište, jak se vyvíjel vztah mezi Čechy a Němci v závěru 30.let 20. stol.

Objasněte pojmy karlovarské požadavky a Runcimanova mise.

Uveďte jména jednoho nevýznamějšího politika Sudetoněmecké strany.

Shrňte, jak se k ohrožení republiky stavěli významní českoslovensští umělci.

Zamyslete se nad důvody zániku Československa. 

 

2.vh - online - Mnichovská dohoda