Protektorát Čechy a Morava

Datum 27.2.2021
Protektorát Čechy a Morava

Online hodina 

Budeme pracovat s video materiály Ústavu pro studium totalitních režimů. 

https://obrazyvalky.dejepis21.cz/index.html

Budeme pracovat ve skupinách, každá skupina zpracuje určité téma a dále se budeme učit navzájem.

Témata, která jsou pro nás klíčová:

Mnichov (již jsme probírali, opakování)
Okupace
Atentát
Povstání
Odsun

Výstup: zápis do sešitu, nahrajeme do zadání v teams