Nacistická propaganda

Datum 15.12.2020
Nacistická propaganda

Badatelská otázka: Co vedlo některé lidi v minulosti k podpoře fašismu a nacismu?