Kultura v meziválečném Československu

Datum 30.11.2020
Kultura v meziválečném Československu

7.12.-12.12.

Cíle výuky: 

Poznání dějepisných, sociálních a kulturně historických souvislostí života lidí v jejich rozmanitosti.

Ochrana uměleckých a kulturních hodnot.